Planificare August 2018

Nr. crtActivitateData defăşurare activitateInterval orarNr. Persoane participanteLocaţie desfăşurare activitate
1A 4.1 (Lider si Partener) – Informarea publiciului cu privire la programul de formare antrepenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie grup tinta si plan de afaceri- informare  individuala Pe parcursul lunii august PermanentEstimativ 60 persoane pe parcursul lunii Timisoara, Bld. Simion Bărnuțiu nr. 62, Et. 7/alte locatii la primariile partenere  Timisoara, Str. Calea Aradului nr. 119
2 A 4.2 (Lider si Partener) Selectarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenoriala- recrutare si selectiePe parcursul lunii augustPermanentEstimativ 80 persoane pe parcursul luniiTimisoara, Str. Calea Aradului nr. 119, Timisoara, Bld. Simion Bărnuțiu nr. 62, Et. 7/in locatiile primariilor partenere
3 A 4.3 (Partener)  Derularea programului de formare antreprenoriala16.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
17,00-21,00
17,00-21,00
17,00-21,00
17,00-21,00
17,00 -21,00
17,00 -21,00
17,00 -21,00
17,00 -21,00
17,00 -21,00
17,00 -21,00
17,00 -21,00
17,00 -21,00
Curs G10 Timisoara, str. Martir Cernaianu nr.23