Prezentarea Proiectului

Aşa cum reiese din Strategia pentru Dezvoltarea Regională a Regiunii de Vest pentru perioada 2014-2020, în ciuda multor progrese şi a unei poziţii relativ bune la nivel naţional la majoritatea indicatorilor relevanţi, cu excepţia celor sociali, Regiunea de Vest rămâne o regiune mai puţin dezvoltată în contextul UE. Ca atare, Regiunea de Vest continuă să necesite o gamă largă de intervenţii şi politici publice specifice obiectivului de convergenţă care continuă să acopere principalele domenii de dezvoltare economică, în special competitivitatea intreprinderilor.

La nivelul Regiunii de Vest problemele de coeziune economică şi socială sunt datorate disparităţilor care există între mediul urban şi cel rural, precum şi între cele patru judeţe: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Activitatea economică a Regiunii de Vest este concentrată în câteva sectoare care reprezintă circa jumatate din cifra de afaceri, forţa de muncă şi productivitatea regiunii. Faţă de situaţia internatională productivitatea Regiunii de Vest este încă foarte scăzută faţă de valorile europene.

Antreprenoriatul, în sensul motivaţiei de a înfiinţa şi dezvolta o afacere, diferit de munca în regim independent, prezintă beneficii importante, atât din punct de vedere economic, cât şi social. El creează locuri de muncã şi bunăstare, contribuind la împlinirea personală şi la atingerea obiectivelor sociale.

Ratele scăzute de infiinţare a firmelor în zonele stagnate ale Regiunii de Vest subliniază importanţa investirii în susţinerea antreprenoriatului şi în furnizarea de suport IMM-urilor infiinţate/existente. Regiunea de Vest trebuie să facă investiţii pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri, lucru important nu doar pentru a facilita trecerea regiunii la activităţi cu valoare adaugată mai mare ci, in mod esenţial pentru a sprijini intreprinderile locale.

Activităţile derulate în cadrul proiectului duc la ”Stimularea antreprenorială”, activităţi concepute pentru a însoţi procesul de la generarea de idei la transformarea într-un proiect, la dezvoltarea unor atitudini, motivaţii şi pasiuni coroborate cu elemente tehnice (partea teoretică a programului de formare) şi exemple din viaţa reală, mărturii ale antreprenorilor de succes (stagiile de practică).