CAPITOL 4: GRUPUL ŢINTĂ

Din cele 400 de persoane fizice cu vârsta curinsă între 18 ani şi 64 de ani din grupul ţintă (50% femei şi 50% bărbaţi), 200 de persoane vor fi someri/inactivi iar celelalte 200 de persoane vor fi angajate,inclusiv persoane care desfăşoară o activitate independentă, inclusiv studenţi, masteranzi, doctoranzi, persoane care doresc să înfiinţeaze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii – intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban din regiunea Vest şi îţi au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în  Regiunea  Vest.

Grupul ţintă va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de şanse şi indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naţionalitate, etnie, limbă,categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boalã cronică necontagioasã, infectare HIV sau sau apartenenţă la o categorie defavorizată.