CAPITOL 3: OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta promovarea unor locuri de muncã durabile şi de calitate precum şi sprijinirea mobilităţii lucrãtorilor  în Regiunea de Vest  prin  dezvoltarea unei scheme de antreprenoriat în trei etape, care vizeazã  formarea în domeniul antreprenoriatului pentru 400 de persoane  fizice cu vârsta intre 18 ani-64 ani (din care 50 % femei şi respectiv 50% bãrbaţi ), someri, persoane  inactive,  persoane  care  au un  loc  de munca si care indeplinesc  cumulativ  urmatoarele  conditii: doresc sã înfiinţeze  oafacere nonagricolã în mediul urban din regiunea Vest, în scopul creãrii de noi locuri de muncã şi îşi au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea de Vest si susţinerea şi acordarea de sprijin financiar nerambrursabil  pentru minim 54 de iniţiative antreprenoriale ale acestora.

Obiectivul specific se realizeazã prin implementarea unei scheme de antreprenoriat în 3 etape, pentru 400 de persoane. Se vor derula campanii de informare/conferinţă diseminare în urma cãrora vor fi selectate minim 400 de persoane care vor participa la un program de formare în domeniul antreprenoriatului. În urma participãrii la programul de formare, minim 360 de persoane vorfi certificate şi se vor întocmi 360 de planuri de afaceri.Pe baza unei metodologii elaborate în cadrul proiectului, se va organiza un concurs de planuri de afaceri, în urma cãruia vor fi selectatati minim 54 de beneficiari ai ajutorului de minimis.  Diseminarearezultatelor concursului se va realiza prin intermediul unei conferinþe (50 participanþi).Cele 54 de persoane selectate vor participa la stagii de practicã cu o duratã de minim 40 de ore la firme cu activitate similarã. Pentru viitorii  antreprenori se va implementa un pachet integrat de servicii de mentorat/consiliere/consultanþã/monitorizare/schimb de bune practici.