CAPITOL 2: CINE IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL

Lider de parteneriat :  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României din Timişoara-instituţie de învăţământ superior acreditată cu o vastă experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană, dintre care amintim: Startul tau in Tehno-Agri-Cariera – STAR-TAC sau Dezvolta abilitati practice prin Agro & Tehnic Internship care au avut ca obiectiv general: creşterea gradului de angajabilitate a 250 de studeţi din regiunea VEST  prin participarea la programe de învăţare la locul de muncă precum şi  dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor transversale, cheie, pentru menţinerea competitivităţii pe piaţa muncii a viitorilor angajaţi.

Partener: DAST TRAINING CENTER SRL

DAST TRAINING CENTER SRL, înfiiţată în 2008, organizează programe de formare şi de perfecţionare pe diferite domenii, inclusiv formare antreprenorială. De asemenea, Dast Training Center SRL oferă servicii integrate de consultanţă şi formare antreprenorială în deschiderea şi implementarea de afaceri. Partenerul este autorizat ANC (Autoritatea naţională a Calificărilor) , ca furnizor de FPC (Formare Profesională Continuă) pentru competenţe/ocupaţii ca: competenţe antreprenoriale;relaţii publice ţi comunicare;comunicare în limba engleză;manager proiect;manager securitate;Îngrijire bãtrâni la domiciliu. Formatorii desemnaţi sã faciliteze aceste programe sunt profesionişti în domeniile respective şi îşi folosesc cunoştinţele şi abilităţile în beneficiul clientului/participantului. Firma are un istoric de peste 8 ani în organizarea de cursuri de formare, fapt ce-i conferã şi certificã standardele şi calitatea serviciilor.