CAPITOL 1: CARACTERISTICI GENERALE

Componenta 1: România Start Up Plus

Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți

Operațiunea: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Valoare totală proiect: 15.498.847,00 lei

Perioada: 12.01.2018 – 11.01.2021