Activitatea principală: 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.