CONFERINȚA DE DISEMINARE A REZULTATELOR SELECȚIEI PLANURILOR DE AFACERI DIN CADRUL PROIECTULUI VESTART – ARTA ANTREPRENORIATULUI

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ‘’Regele
Mihai I al României’’ din Timișoara in calitate de lider in parteneriat cu S.C. Dast Training Center S.R.L. a organizat conferinta de diseminare a rezultatelor selecției planurilor de afaceri în cadrul proiectului „VESTART – Arta antreprenoriatului” (COD SMIS 105729), proiect contractat în cadrul apelului România Start-Up Plus, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
Conferința a avut loc luni, 10.12.2018, ora 10, în Amfiteatrul Agricultură
(A2), din clădirea Rectoratului.