Anunț lansare concurs planuri de afaceri în cadrul proiectului VESTART – Arta antreprenoriatului, Cod proiect 105729

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului VESTART – Arta antreprenoriatului, se va deschide începând cu data 23.08.2018.

Organizarea concursului de planuri de afaceri are la bază principiul transparenței începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și, nu în ultimul rând, cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin beneficiarilor ajutorului de minimis și a prevederilor procedurii de monitorizare a activității întreprinderii pe o perioada de 18 luni din care 6 luni vor reprezenta perioada de sustenabilitate.

Pentru detalii vă rugăm consultaţi METODOLOGIA PRIVIND SELECŢIA PLANURILOR DE AFACERI ÎN CADRUL PROIECTULUI “VESTART – Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, ID 105729 precum și anexele acesteia.

Perioada de depunere a dosarelor este următoarea:

23.08.2018 – 7.09.2018 interval orar: luni – vineri: 16,30-19

17.09.2018-21.09.2018 interval orar: luni – vineri: 16,30-19

Având în vedere perioada limitată de timp în care puteți depune dosarul de înscriere la Concursul de planuri de afaceri, vă recomandăm să nu amânați prea mult momentul depunerii, deoarece este bine să vă acordați o marjă de timp rezonabilă pentru a putea preîntâmpina situațiile neprevăzute, care necesită corecții.