A43L Începere curs “Competenţe antreprenoriale”

La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara, lider al proiectului VESTART – Arta antreprenoriatului, POCU/82/3/7/105729, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în perioada 4 IUNIE – 21 IUNIE 2018 o nouă serie de cursanţi vor urma cursurile programului de formare profesională “Competenţe antreprenoriale”.

Cursurile vor fi susţinute de cadre didactice din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara – formator Adamov Tabita şi formator Mănescu Camelia.