A42 Metodologie selectie grup tinta revizuita 2 29.05.2018

Având în vedere că din 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera lor circulaţie, stipulate în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Metodologia de selecţie a grupului ţintă în cadrul proiectului VESTART – Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729, se modifică după cum urmeazăA42 Metodologie selectie grup tinta revizuita 2 29.05.2018