A43L Încheierea cursurilor programului de formare profesională “Competenţe antreprenoriale” pentru cursanţii grupelor 5 şi 6

În data de 31 mai 2018, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, s-au încheiat cursurile programului de formare profesională “Competenţe antreprenoriale” pentru cursanţii grupelor 5 şi 6. Cursurile au fost susţinute de cadre didactice din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara – şef lucr.dr. Adamov Tabita şi şef lucr.dr. Mănescu Camelia.

Rata de promovabilitate a examenului a fost de 100%.

A42 Metodologie selectie grup tinta revizuita 2 29.05.2018

Având în vedere că din 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera lor circulaţie, stipulate în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Metodologia de selecţie a grupului ţintă în cadrul proiectului VESTART – Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729, se modifică după cum urmeazăA42 Metodologie selectie grup tinta revizuita 2 29.05.2018

A43L – 07.05.2018 – Incepere curs Competente Antreprenoriale

La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara, lider al proiectului VESTART – Arta antreprenoriatului, POCU/82/3/7/105729, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în perioada 7 mai 2018 – 30 mai 2018 se vor desfăşura cursurile programului de formare profesională “Competenţe antreprenoriale”.
Cursurile vor fi susţinute de cadre didactice din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara – formator Adamov Tabita şi formator Mănescu Camelia.