A43L – Finalizare cursuri grupele 3 si 4 Competente Antreprenoriale

În cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, în data de 27 aprilie 2018 s-au încheiat cursurile programului de formare profesională “Competenţe antreprenoriale” pentru grupele 3 şi 4. Cursurile au fost susţinute de cadre didactice din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara – şef lucr.dr. Adamov Tabita şi şef lucr.dr. Mănescu Camelia.

Rata de promovabilitate a examenului a fost de 100%.

A42 Intalnire comisie selectie

In data de 25.04.2018 la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara , a avut loc intalnirea comisiei de selectie a dosarelor de recrutare depuse.

Au fost depuse un numar de 33 dosare din partea liderului de parteneriat si a partenerului, toate dosarele fiind admise.