A 4.1 (Partener) – Informarea publicului

Informarea publicului cu privire la programul de formare antrepenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie grup tinta si plan de afaceri- campanii de informare in grup

Primaria Ineu, Ineu, jud. Arad – 16.30- 18.30