A43 Lider – Finalizarea primelor programe de formare profesionala

În cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara, în perioada 26.02.2018 – 15.03.2018, s-au desfăşurat cursurile programului de formare profesională “Competenţe antreprenoriale” din cadrul proiectul VESTART – Arta
antreprenoriatului. La aceste cursuri s-au înscris un număr 28 de persoane, iar în data de 16 martie 2018, au finalizat cu succes, în urma unui examen de absolvire, 25 de persoane.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara este liderul proiectului VESTART – Arta antreprenoriatului, POCU/82/3/7/105729, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020