Întrebări și Răspunsuri

Nr. crt. Întrebare Răspuns
43. Unde se evidențiază în planul de afaceri, impozitul pe venit? Impozitul pe venit va fi completat în capitolul 9.1,la pozitia 9, având denumirea alte impozite neprezentate la elementele de mai sus.
Nr. crt.ÎntrebareRăspuns
1.        Pot fi acționari la o firmă ?Da dar nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.
2.        Pot depune plan de afaceri în două locuri diferite, beneficiind de 2 ajutoare de minims?Da, doar dacă nu beneficiază de finanţare prin alte proiecte finanţate POCU prin AXA3, obiectiv specfic 3.7;
3.        Când se înființează firma? Firma se va înființa în perioada 12.04.2019-11.07.2019
4.        Unde se face practica?Practica va fi organizată în cadrul unei întreprinderi existente, funcþionale, a careiactivitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceriselectat.
5.        Ne vor primi în practică?Da, responsabilitatea identificării locurilor de practică revine USAMVB Timișoara, respectiv S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L.
6.        Care este perioada dintre selecția planului de afaceri și virarea ajutorului de minimis?Decontarea de catre administratorulschemei de antreprenoriat a sumeloraferente implementarii planurilor deafaceri selectate în cadrul proiectului se va face în perioada12 Iulie 2019 – 11 Iulie 2020
7.        Există locuri speciale pentru cele 20% de afaceri pentru comerțul cu amănuntul?Nu există locuri speciale ci doar limitative, respectiv maxim 20% respectiv 10 planuri de afaceri care să se încadreaze în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul;
8.        Este permisă o afacere cu procesare de produse agricole?Da, consultați lista de coduri CAEN, Anexa 7
9.        Dacă un angajat își dă demisia, trebuie angajată altă persoană pe același post?Da, pe aceeași funcție, respectiv cu același cod COR și în aceleași condiții ca și persoana care și-a dat demisia
10.     După câte luni se pot deschide puncte de lucru în alte județe?Se pot deschide oricand puncte de lucru in alte judete sau in mediul rural, dar activitățile aferente acestora nu pot fi finantate prin subventia de minimis.
11.     Se poate muta firma în mediul rural, după perioada de sustenabilitate de 18 luni?Activitatile finantate nu pot fi mutate in mediul rural decat dupa 3 ani de la data finalizarii proiectului, respectiv după11.01.2024.
12.     Se pot cumpăra bunuri pentru firmă și de pe alte continente?Nu sunt prevazute restrictii exprese privind tara de origine a furnizorului. Pe de alta parte, taxele vamale nu sunt cheltuieli eligibile, drept urmare este necesara fundamentarea cheltuielilor cu taxele vamale precum si modul in care vor fi acoperite aceste cheltuieli.
13.     Pot fi folosite investițiile și personalul pentru coduri CAEN secundare eligibile?Da, este posibil acest lucru dar trebuie descrise toate activitățile în planul de afaceri
14.     Pot fi selectate două planuri de afaceri cu același cod CAEN? Da se poate, dacă nu au un grad foarte mare de asemănareDa, dar nu vor fi finanţate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce priveşte descrierea segmentului de piaţă, planului de management şi marketing şi bugetul detaliat;
15.     Daca este eligibila achizitia de autoturisme/autoutilitare/rulote/remorci/ etc.? Da, se pot bugeta  la „Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusive materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderilor”, cu condiția unei foarte bune justificări ale acestei achiziții în planul de afaceri.Ajutorul de minimis nu poate fi folosit pentru transportul rutier de mărfuri.
16.     Conform codului CAEN 452, câte planuri de afaceri pot fi eligibile?Conform Metodologiei privind selecția planuilor de afaceri, pot fi finanțate maxim 20%, respectiv 10 planuri de afaceri care să se încadreaze în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
17.     Indicatorii financiari trebuie îndepliniți conform planului de afaceri?Da, respectarea tuturor obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului este obligatorie, indicatorii financiari constituind un element definitoriu al planului de afaceri
18.     Temele secundare sunt obligatorii?Toate planurile de afaceri înscrise în concurs vor conține în mod obligatoriu toate temele secundare/orizontale și egalitatea de șanse între femei și bărbați, conform grilei de evaluare a planurilor de afaceri (Faza B).
19.     De când începe depunerea planurilor de afaceri?Perioada de depunere a dosarelor este următoarea:23.08.2018 – 7.09.2018 interval orar: luni – vineri: 16,30-19 17.09.2018-21.09.2018 interval orar: luni – vineri: 16,30-19 Locul depunerii planurilor de afaceri este sediul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, situat în Calea Aradului, nr.119, în clădirea Rectoratului, etajul 1, deasupra Aulei Magna
20.     Când se primește prima tranșa de bani?Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului se va face dupa data de 12 Iulie 2019
21.     Unde trebuie să se găsească sediul social și punctul de lucru?Sediul social și punctul de lucru trebuie să se situeze în mediul urban din cele 4 județe eligibile din Regiunea de Vest: Timiș, Caraș Severin, Arad, Hunedoara
22.     Până când pot fi asociat majoritar într-o altă firmă?Până la data semnării contractului de subvenție.
23.     La vârsta de 17 ani se poate angaja în noua firmă cu 8 ore sau cu mai puține ore?În cadrul proiectului VESTART, prin schema de minimis sunt finanțate locuri de muncă cu normă întreagă, respectiv de 8h/zi, prin urmare un tânăr sub 18 ani nu este eligibil. El poate fi totuși angajat din resursele proprii ale firmei. Astfel, conform Codului Muncii, un tanar sub 18 ani poate fi incadrat cu CIM pe perioada determianta sau nedeterminata, tinand cont de prevederile legale, cu timp normal de lucru este de 6h/zi, 30h/ saptamana, cu respectarea prevederilor referitoare la repausul saptamanal.
24.     Se mai poate angaja încă un administrator la firma nou creată?Nu, persoanele care solicită ajutorul de minimis sunt direct responsabile de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu acționează ca intermediar pentru (planul de afaceri) propus a fi finanțat
25.     Pot fi angajate mai mult de două persoane în firmă? Dacă da, ce avantaje ar fi?Da, pot fi angajate oricâte persoane se dorește în noua firmă, cu condiția justificării posturilor acestora în planul de afaceri, toți fiind obligatoriu angajați cu o normă de 8 ore, dacă se dorește decontarea salariilor acestora din schema de minimis. Dacă nu se dorește decontarea salariilor din schema de minimis, mai mult decât cele două persoane obligatorii, toate celelalte persoane vor fi remunerate DOAR din fonduri proprii, putând fi angajați cu orice normă se dorește. Avantajul angajării a mai mult de cele două persoane obligatorii, cu normă întreagă, ar fi acela de a primi un punctaj mai mare pe grila de evaluare, faza B și de a fi plătiți din ajutorul de minimis, toți angajații respectând condițiile din cadrul Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri, respectiv:-   angajarea în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de subvenție, cu normă întreagă;-   să aibă domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural, în Regiunea Vest (judeţele Arad, Caraş – Severin, Hunedoara şi Timiş;-   asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă pe aceste 6 luni;
26.     Se pot încheia contracte cu USAMVBT? Dacă nu, după câți ani putem presta servicii pentru USAMVBT si Dast?În calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici U.S.A.M.V.B. Timișoara și nici S.C.DAST TRAINING CENTER S.R.L., nu pot încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul aceluiași proiect.Prestarea de servicii către U.S.A.M.V.B.Timișoara și către S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L. se va putea realiza după 3 ani de la finalizarea proiectului, respectiv după data de 11.01.2024
27.     Unde găsim codurile CAEN?Codurile CAEN pot fi găsite în Anexa 7 a Metodologiei privind selecția plnaurilor de afaceri
28.     Se pot achiziționa produse noi nouțe cu an de fabricație mai vechi decât anul în curs?Da, este posibil acest lucru.
29.     Pot veni cu aport de capital social?Da, este posibil acest lucru și se beneficiază de punctaj suplimentar conform grilei de evaluare facza B
30.     TVA-ul este deductibil?Dacă se înființează o firmă plătitoare de TVA, acesta va fi deduvtibil, dar NU VA PUTEA fi decontat din schema de minimis.Dacă se înființează o firmă neplătitoare de TVA, atunci TVA ul nu va fi deductibil, dar VA PUTEA FI  decontat din schema de minimis.
31.     Dacă în planul de afaceri trecem ceva neeligibil, ce se înâmplă?Planul de afaceri va fi respins, conform grilei faza A.
32.     Mai pot modifica planul de afaceri odată depus?Nu, acest lucru nu mai este posibil.
33.     Pot avea mai mulți asociați în firma nou creată?Da, dar câștigătorul ajutorului de minimis trebuie să fie acționarul majoritar, având toată răspunderea implementării proiectului
34.     Pot să mi vând produsele în afara celor 4 județe eligibile?Nu exista resctrictii privind pietele carora li se vor adresa intreprinderile finantate. Restrictiile se refera la locul implementarii proiectului si a investitiei.
35.     De unde se pot lua oferte de preț la bunurile achiziționate ?Ofertele de preț se pot lua fie de la firmele din domeniu, fie chiar de pe internet.
36.     Se pot lua oferte de preț de pe internet? Da, dacă acestea corespund specificațiilor tehnice ale produselor dorite.
37.     Dacă produsul pe care doresc să-l achiziționez prin planul de afaceri se scumpește de alegerea lui până la achiziționare, ce pot face?În cazul acestei situații, diferența va fi acoperită din fonduri proprii. Dacă totuși pot fi identificate economii la alte capitole bugetare, prin act adițional la contractul de subvenție, pot fi plătite aceste creșteri de prețuri din ajutorul de minimis.
38.     Dacă am o  întreprindere individuale/PFA/întreprindere familială, mai este valabil acționariatul majoritar la data semnarii contractului de subventie?Conditia privind actionariatul se aplica doar celor care sunt actionari in intreprinderi infiintate conform legii 31/1990, Legea privind societățile comerciale
39.     Daca sunt eligibile lucrarile de amenajare a spatiilor in care urmeaza sa functioneze intreprinderea? Daca  da, la ce capitol se bugeteaza?Da, sunt eligibile si se incadreaza la categoria „Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor”
40.     Daca este eligibila achizitionarea de francize? Daca  da, la ce capitol se bugeteaza?Da, prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză și se incadreaza la categoria „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare”
41.     Dacă o persoană este angajată cu contract de muncă de 8 ore undeva, de regulă la stat, mai poate avea contract de muncă cu încă 8 ore la firma nou creată ? Sau doar încă 4?Da, acest lucru este posibil, cu respectarea legislației în domeniu, ca de exemplu prevederile Codului Muncii in cazul intreprinderilor private, Legea functionarilor publici in cazul functiilor publice, etc.
42.     Pentru codurile CAEN secundare, altele decât cel principal eligibil, pot fi folosite resursele achizitionate prin proiect sau trebuie si pentru acestea contabililitate distinctă ca și pentru cele neeligibileDa, pot fi folosite resursele achiziționate prin proiect pentru codurile CAEN secundare eligibile (vezi, Anexa 7 a Metodologiei privind selecția plnaurilor de afaceri), și nu trebuie evidență  contabilă distinctă.