Anunț cu privire la derularea stagiilor de practică în cadrul proiectului Vestart

In vederea derularii stagiilor de practica in perioada
11 decembrie – 11 ianuarie 2019 – durata stagiu practica 40 de ore

Pentru derularea stagiilor de practica este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

1.Identificarea unei intreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat.

Documente justificative necesare – CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigura stagiul de practica

2. Identificarea unui mentor de practica – din cadrul intreprinderii

Documente necesare:

  • cv editabil (word) conform modelului atasat din care sa rezulte ca mentorul are studii superioare de minim 3 ani si experienta in cadrul unei firme/intreprinderi a carei activitate economica face parte din acelasi grupa CAEN cu cea aferenta a planului de afaceri de minim 5 ani
  • cv scanat in format pdf semnat si datat de mentor, pe fiecare pagina;
  • copie dupa Ci
  • copie dupa cetificat de nastere, casatorie, document divort daca e cazul( pentru mentorii a caror nume pe diploma nu corespunde cu cel din buletin)
  • copie dupa diploma de studii superioare de minim 3 ani
  • adeverinta sau adeverinte din care sa rezulte experienta de minim 5 ani a mentorului cadrul unei firme/intreprinderi a carei activitate economica face parte din acelasi grupa CAEN cu cea aferenta a planului de afaceri

3. Modul de trasmitere a documenelor precizate la punctul 1 si 2

Cursanti care au finalizat cursul la DAST / si cei din afara care au finalizat programul la Fundatia CAR si UVT vor timite un email vis a vis de intentia de identificarea a unei firme /mentor la adresa de email office@dtctm.ro pana in data de 27.11.2018 persoane de contact Roxana Valceanu si Daniel Bun si respectiv documentele pezentate mai sus atat pentru intreprindere cat si pentru mentor pana joi 29.11.2018 orele 16 in format pdf si fizic la sediul firmei Dast Training Center – Timisoara str. Simion Barnutiu nr. 62, et. 7.

Cursanti care au finalizat cursul la USAMVB / si cei din afara care au finalizat la alti furnizori de formare in afara de Fundatia CAR si UVT vor timite un email vis a vis de intentia de identificarea a unei firme /mentor la adresa de email rectorat.usamvbt@gmail.com pana in data de 27.11.2018 persoane de contact Carolina Popa si Brad Ioan si respectiv documentele pezentate mai sus atat pentru intreprindere cat si pentru mentor pana joi 29.11.2018 orele 16 in format pdf si fizic la sediul Usamvb- rectorat.